Onderzoekscentrum Facilitating Change and Implementation Dynamics

Een nieuwe veranderhabitus

Eén van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van organisatieverandering, Prof. Dr. Thijs Homan heeft onderzoek gedaan naar de binnenkant van organisatieverandering: hoe landen veranderingen in die ‘echte organisatie’? Uit zijn onderzoek blijkt dat de managementrationaliteit binnen de echte organisatie niet per definitie geldt als de primaire driver van het gedrag. Mensen maken deel uit van informele relatienetwerken. Het zijn daarom vooral zaken als informeel leiderschap, ‘goede contacten hebben’, onderlinge beïnvloeding, geruchten en wandelgangen die bepalen hoe men tegen het werk en de organisatie(verandering) aankijkt, de zogenaamde betekeniswolk. Alleen wanneer de dominante betekeniswolken en de informele relatienetwerken bekend zijn, kan in dialoog worden getreden om zo de verbinding tussen de formele en de echte organisatie te herstellen.

Dit is de kern van het door Homan ontwikkelde veranderconcept: ChangeMirror®. Binnen ChangeMirror® staan verbinding, reflectie en betekenisgeving centraal. ChangeMirror® ziet (organisatie)-verandering als een continu proces waarbij organisatieonderzoek als interventie wordt beschouwd, organisatieverandering wordt opgepakt als een action-research-proces. ChangeMirror® is gericht op duurzame veranderingen, waarbij periodes met rust en tijd voor reflectie zijn ingebouwd. Hierdoor wordt voorkomen dat de organisatie steeds opnieuw terugvalt op “quick fixes”.

Hoe kunt u ons bereiken:

Mail naar:

info@changemirror.nl

Home

Whitepaper

Open Universiteit

Partners